ການຢັ້ງຢືນ - Ningbo Dscientz Technology Co., Ltd.

ການຢັ້ງຢືນ

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຕົນ, Dscientz Biotechnology ໄດ້ອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະນໍາພາການຟື້ນຟູຂອງອຸດສາຫະກໍາເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດຊີວິດແຫ່ງຊາດ.

ISO 9001:2015

ISO 90012015

ISO 14001:2015

ISO 140012015

ISO 45001:2018

ISO 450012018

CE

6145920.01-AOC_page-0001
6145920.50B_page-0001
SKM_C28723091206501_page-0001

ການປະດິດສ້າງ Dscientz ແລະກຽດສັກສີ

ສີວິທະຍາສາດຊີວິດ, ທຸກໆນາທີຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ!

ກຽດສັກສີຂອງບໍລິສັດແລະການປະດິດສ້າງກໍາແພງສິດທິບັດ